Theatergezelschap Afslag Eindhoven

30 april 2018

Afslag Eindhoven zoekt bestuursleden

logo_afslag_rood

Afslag Eindhoven is een theatergezelschap met sterke wortels in Eindhoven. We maken krachtig en poëtisch theater dat met twee voeten in de wereld staat: compassievolle en ongemakkelijke verhalen over mensen van vlees en bloed. We creëren totaalervaringen op bijzondere locaties waarbij we uiteenlopende disciplines combineren en verschillende leefwerelden bijeenbrengen.

Afslag Eindhoven wordt meerjarig ondersteunt door het Fonds Podiumkunsten, de provincie Noord-Brabant en de Stichting Cultuur Eindhoven.

In het kader van Good Governance zijn bestuursleden gebonden aan een maximale zittingstermijn. In de loop van 2018 loopt deze zittingstermijn voor een aantal bestuursleden af. Als gevolg hiervan zoekt Afslag drie nieuwe leden, waaronder een penningmeester en een beoogd voorzitter.

Bestuursleden m/v

Afslag Eindhoven heeft een directie en een bestuur (directie-bestuursmodel). De samenstelling van het bestuur is pluriform, zowel qua achtergrond, geslacht, kennis en ervaring met inachtneming van de Code Culturele Diversiteit. Het bestuur telt vijf leden. Daarnaast heeft Afslag Eindhoven een driekoppige directie, bestaande uit een zakelijk en twee artistiek directeuren. Het bestuur stelt het beleid en de financiële richtlijnen vast, fungeert als klankbord voor de directie en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De leden van het bestuur opereren onafhankelijk, transparant en kritisch ten opzichte van elkaar en de directie van het gezelschap. Het bestuur komt gemiddeld vier à vijf keer per jaar bij elkaar. De leden van het bestuur doen dit onbezoldigd.

Vacature penningmeester
Binnen het bestuur heeft de penningmeester het administratieve beleid van het gezelschap als speciaal aandachtsgebied. Dat betekent dat hij/zij speciale aandacht heeft voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de stichting. Hij/zij heeft kennis en inzicht in financiële processen en weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting en dergelijke en weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren. De penningmeester werkt hierin nauw samen met de zakelijk leider van Afslag Eindhoven en de externe accountant. Voor deze positie wordt gezocht naar iemand met ervaring op het gebied van financieel- en risicobeheer en rapportage binnen een (non-)profit-organisatie.

Vacature voorzitter
Binnen het bestuur leidt de voorzitter de vergaderingen van het bestuur. Bestuurlijke ervaring is gewenst. Het is van belang dat de beoogd voorzitter beschikt over een relevant netwerk binnen Brabant en daarbuiten en bereid is indien nodig als woordvoerder van de stichting op te treden.

Vacature algemeen inhoudelijk bestuurslid
Het algemeen inhoudelijk bestuurslid heeft ervaring opgedaan in de podiumkunsten en kan vanuit deze ervaring dienen als klankbord voor de artistieke leiding. Binnen het bestuur heeft dit bestuurslid als speciaal de bewaking van de inhoudelijke kant van de missie van Afslag Eindhoven. Een uitgebreid netwerk in de sector is gewenst.

Voor alle vacatures geldt dat affiniteit met de culturele sector (podiumkunsten) een pre is. Tenslotte is het van belang dat de juiste kandidaten beschikken over voldoende tijd om actief te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Afslag Eindhoven als nationaal theatergezelschap.

Contact en informatie
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Joep Smeets (zakelijk leider) via zakelijk@afslageindhoven.nl/ 06-51797474.

Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u uw gegevens sturen naar Joep Smeets via zakelijk@afslageindhoven.nl.