coalitieakkoord: dor en droog cultuurklimaat

coalitieakkoord: dor en droog cultuurklimaat

Vorige week donderdag presenteerde de nieuwe coalitie van Brabant, bestaande uit VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant, het coalitieakkoord. Hierin wordt de cultuursector onder de noemer ‘vrije tijd’ geschaard en blijkt er geen plek meer te zijn voor een gedeputeerde van Cultuur. Bovendien wordt de subsidie met zo’n 60% de komende jaren flink afgebouwd.

Afslag Eindhoven is van dit nieuws erg geschrokken. Niet alleen is er geen plek meer voor iemand die zich inhoudelijk sterk maakt voor cultuur, zoals in het verleden gedeputeerde Henri Swinkels, ook wordt er aangegeven dat partijen zich moeten gaan voorbereiden op afbouw van subsidie. Een harde boodschap, zeker in een periode waarin de sector al in zeer zwaar weer zit door de corona-crisis. We voelen ons van meerdere kanten klemgezet.  

De afgelopen vier jaar was cultuur een kerntaak van de provincie. Brabant zag het belang ervan voor de Brabanders en hun leefklimaat. De provincie vervulde op dit vlak een voorbeeldfunctie in Nederland. Met de nieuwe koers en het wegvallen van de provinciale subsidie, dreigt de structuur die de afgelopen jaren is opgebouwd, af te brokkelen en komt de co-financiering in gevaar. We hopen dat de landelijke politiek de coalitie tot de verantwoording roept en het belang van provinciale ondersteuning voor de landelijke culturele infrastructuur benadrukt. Want in wat de coalitie vanaf 2023 ‘het nieuwe normaal’ noemt, zien wij een dor en droog cultuurklimaat.

Afslag Eindhoven