over afslag eindhoven

Afslag Eindhoven maakt krachtig en poëtisch locatietheater dat met twee voeten in de wereld staat. Op bijzondere locaties brengen we voorstellingen over mensen in een vaak verontrustende wereld vol grote, doordenderende ontwikkelingen. Onontkoombaar in interactie met de locatie, de elementen, de omstandigheden en het publiek. Van stal tot zeecontainer, van voetbalveld tot vrachtwagen en van winkelwagen tot duinpan.

Onze voorstellingen zijn realistisch, beeldend en direct. Met een voorliefde voor echte mensen, met al hun tekortkomingen, maar ook met hun moed en vechtlust. Met de humor in het pijnlijke en de kracht in het kwetsbare.

Afslag Eindhoven is in 2007 opgericht door regisseurs Yvonne van Beukering en Gerrie Fiers. Afslag Eindhoven werkt graag samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven, met mensen uit andere disciplines of andere sectoren.

bestuur

  • Geert Overdam (voorzitter), adviseur kunst en cultuur
  • Johan Gielen (penningmeester), zelfstandig adviseur en taxateur bij Waarde & Vast
  • Judith van der Velden (bestuurslid), eigenaar Kunst + Zaken: o.a. projectleider Proeftuin Jeugdtheater en -dans Oost-NL
  • Danielle Linders (bestuurslid), creatief strateeg
  • Seye Cadmus (bestuurslid), beleidsmedewerker Cultuur gemeente Tilburg

beloning

Toelichting vergoeding bestuur
Het bestuur is onbezoldigd. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Beloningsbeleid medewerkers
We volgen voor de twee werknemers en onze freelancers de CAO Toneel en dans.

Afslag Eindhoven is door de Belastingdienst aangemerkt als een goed doel (ANBI).

financieel

Fiscaal nummer: 8178.19.472
Statuten Afslag Eindhoven
Beleidsplan Afslag Eindhoven 2017-2020
Jaarverslag en jaarrekening 2020

Afslag Eindhoven