Theatergezelschap Afslag Eindhoven

Over ons

Wij zijn Afslag Eindhoven, een professioneel theatergezelschap uit Eindhoven. We maken krachtig en poëtisch theater dat met twee voeten in de wereld staat. Op bijzondere locaties brengen we voorstellingen over mensen in een vaak verontrustende wereld vol grote, doordenderende ontwikkelingen.

Wij zien theater een voorstelling, en alles eromheen, als een gezamenlijke ervaring. Het biedt een nieuw perspectief op het nu, op jouw plek in de wereld en op de samenleving waar we met z’n allen deel van uitmaken.

We werken graag samen. Met maatschappelijke organisaties en bedrijven, met mensen uit andere disciplines of andere sectoren.

We zijn met een kleine vaste kern. Daarnaast hebben we acteurs, schrijvers, scènografen en andere mensen met wie we vaak en graag werken.

Na een jaar van opbouwen, presenteerden we in 2008 onze eerste voorstelling FC Bocholt: beeldend theater op voetbalvelden. Daarna volgden uiteenlopende grote en kleinere producties: De Tweede Hemel; De helaasheid der dingen; Bokkenvet; De Goeie, de Slechte en de Dove; Arend; Ter Plekke; Rosetta; Reis naar het einde van de nacht; Waldo & the Outsiders, WOONST, We stoken niet voor de mussen, Klein Wild, Groot Wild, Brabants Glorie en Onder het Melkwoud.

Bestuur:

  • Paul l’Herminez (voorzitter), directeur Theater De Hofnar, Valkenswaard
  • Johan Gielen (penningmeester), zelfstandig adviseur en taxateur bij Waarde & Vast
  • Mary Fiers (bestuurslid), directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant

Beloning

Toelichting vergoeding bestuur:

Het bestuur is onbezoldigd. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Beloningsbeleid medewerkers:

We volgen voor de twee werknemers en drie freelancers de CAO Toneel en dans.

Afslag Eindhoven is door de Belastingdienst aangemerkt als een goed doel.