vacature: bestuursleden

vacature: bestuursleden

Afslag Eindhoven is een theatergezelschap met sterke wortels in Eindhoven. We maken krachtig en poëtisch theater dat met twee voeten in de wereld staat: compassievolle en ongemakkelijke verhalen over mensen van vlees en bloed. We creëren totaalervaringen op bijzondere locaties waarbij we uiteenlopende disciplines combineren en verschillende leefwerelden bijeenbrengen.

Afslag Eindhoven wordt de komende vier jaar structureel gesubsidieerd door het FPK en de Gemeente Eindhoven.

Met een ambitieus activiteitenplan 2021-2024 in de hand zoeken we twee nieuwe bestuursleden:
– Een bestuurslid met een cultureel profiel
– Een bestuurslid cultureel ondernemerschap

bestuursleden

Afslag Eindhoven heeft een directie en een bestuur (directie-bestuursmodel). Het bestuur telt, met de twee nieuwe leden, vijf leden en is pluriform; zowel qua achtergrond, geslacht, kennis en ervaring.

Daarnaast heeft Afslag Eindhoven een driekoppige directie, bestaande uit een zakelijk en twee artistiek directeuren. 

Het bestuur stelt het beleid en de financiële richtlijnen vast, fungeert als klankbord voor de directie en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De leden van het bestuur opereren onafhankelijk, transparant en kritisch ten opzichte van elkaar en de directie van het gezelschap. Het bestuur komt gemiddeld acht keer per jaar bij elkaar. De leden van het bestuur doen dit onbezoldigd.

vacature bestuurslid met cultureel profiel
Dit bestuurslid heeft ervaring opgedaan in de podiumkunsten en kan vanuit deze ervaring dienen als klankbord voor de artistieke leiding. Een uitgebreid netwerk in de culturele sector is gewenst, zodat vanuit het bestuur een stevige bijdrage aan de ontwikkeling van Afslag Eindhoven als nationaal theatergezelschap kan worden geleverd.

vacature bestuurslid cultureel ondernemerschap
Afslag Eindhoven wil de komende periode nadrukkelijk aan de slag met cultureel ondernemerschap. Minder afhankelijk worden van subsidies. Wij denken dat de maatschappelijke thema’s uit voorstellingen van Afslag zich hiervoor uitstekend lenen. Voor deze positie wordt gezocht naar iemand met een visie op en/of ervaring op het gebied van cultureel en/of maatschappelijk ondernemerschap.

Voor alle vacatures geldt dat affiniteit met de culturele sector (podiumkunsten) een pre is. Tenslotte is het van belang dat de juiste kandidaten beschikken over voldoende tijd om actief betrokken te zijn bij de doorontwikkeling van Afslag Eindhoven.

contact en informatie
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Bestuur Paul L’Herminez (telefoonnummer werk: 040 – 207 40 10).

Indien je belangstelling hebt voor deze functie, stuur dan uiterlijk 30 november je gegevens naar bestuur@afslageindhoven.nl.

Afslag Eindhoven