Theatergezelschap Afslag Eindhoven


Een belangrijk thema voor Afslag Eindhoven komend jaar is communicatie, of juist het gebrek daaraan. We verkennen het in kleinere voorstellingen, ontmoetingen en in een grote locatietheatervoorstelling: Stallerhof van Franz Xaver Kroetz.

De mensen in Stallerhof hebben eelt op de ziel, ze zijn gewend in weer en wind te werken. Mensen die dicht bij oude waarden leven: arbeidszin, spaarzaamheid, familietrots, goed fatsoen, gebondenheid aan erf en grond, de wet van de traagheid en het gezonde boerenverstand. Stilte heerst. Stugheid is troef. Af en toe hapert een woord. Zolang men zwijgt is er niets aan de hand, lijkt het.

Het verhaal
Staller en zijn vrouw hebben een klein boerenbedrijf. De grond wordt sinds generaties door de familie bewerkt. Het echtpaar heeft één dochter met een verstandelijke beperking, Beppie, die de lange traditie bedreigt. Stallerhof gaat over de spanning tussen traditie en de roep van het nieuwe, tussen stilstaan en beweging.

We spelen Stallerhof in 2019 in de maanden juni, juli, augustus en september op verschillende locaties. Data volgen.